Nyheter

Spleis i XACT Derivat Bear

Styret i Handelsbanken Kapitalforvaltning AS besluttet 21. november 2013 å gjennomføre en spleis (omvendt splitt) i det børshandlede fondet XACT Derivat BEAR.

Les mer

Bakgrunnen for spleisen

OBX-indeksens stadige oppgang i de siste årene har ført til følgende utfordringer vedrørende XACT Derivat Bear:

  • Utfordrende for Market maker å opprettholde en spread
  • Utfordrende for porteføljeforvalteren å opprettholde den daglige eksponeringen på tilnærmingsvis 200 % (med negativt fortegn).

Market makers for dette fondet garanterer likviditet og stiller priser til enhver tid. Market maker forplikter seg til å opprettholde en spread mellom kjøps- og salgspris for fondets andeler på maksimalt 0,9 %. Ettersom OBX-indeksen har hatt en stadig oppgang handles fondets andeler til så lav kurs at det blir vanskelig å opprettholde denne spreaden, altså forskjellen mellom kjøps- og salgspris.

Den lave kursen leder også til vanskeligheter rundt med forvaltningen av fondet. For å opprettholde den daglige eksponeringen (tilnærmingsvis 200 %) handler forvalteren et visst antall hele futures per blokk. Presisjonen i eksponeringen blir stadig vanskeligere å opprettholde - jo lavere fondets kurs desto færre antall futures per blokk. Dette medfører reduksjon i forvaltningens presisjon av ønsket eksponering.

Begge disse utfordringene kan løses med en spleis.

Betingelsen for spleisen

Bytteforholdet for spleisen er 10:1. 10 fondsandeler byttes mot 1 fondsandel. Avrunding skjer nedover.

Spleisen vil gjennomføres etter følgende skjema:

Siste dag for handel med gamle andeler                                             10.3.2014

Ex-date – Spleisede fondsandeler handles til ny kurs.                         11.3.2014

Avstemningsdag                                                                               14.3.2014

Oppgjørsdag                                                                                    14.3.2014

Dersom du har spørsmål i forhold til spleisen, vennligst kontakt Handelsbanken Kapitalforvaltning AS på telefon 22 39 70 00 eller fond@handelsbanken.no. 

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 13:16, 2021-03-04

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.