Kursliste

Nedenfor listes alle våre ETF:er som kan sorteres etter for eksempel dagens utvikling. Velg mellom å se ETF:enes kurser, utvikling eller produktinformasjon gjennom å klikke i de respektive valgene. Klikk på informasjonsikonet "i" til høyre for å lese mer om hvordan parametrene i listen beregnes eller betyr.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil b.l.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt konstnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

i Buy Loading
ETF Kjøp Selg iNav % dag Omsatt Tid
XACT OBX (UCITS ETF) Svanenmärkning 96,47 96,95 96,64 0,59 - 17:39
XACT OBX Bear (UCITS ETF) Svanenmärkning 14,43 14,50 14,44 -1,29 - 17:39
XACT OBX Bull (UCITS ETF) Svanenmärkning 250,05 250,65 250,46 1,29 - 17:39
ETF Siste NAV 1 dag % 1 mnd % 3 mnd % 1 år % YTD %
XACT OBX (UCITS ETF) Svanenmärkning 96,07 0,59 -0,30 5,86 34,14 17,06
XACT OBX Bear (UCITS ETF)> Svanenmärkning 14,63 -1,29 -0,14 -12,20 -48,77 -29,67
XACT OBX Bull (UCITS ETF) Svanenmärkning 247,28 1,29 -0,86 10,94 71,91 33,89
ETF Indeks Replikering Avgift UCITS AUM Gearing
XACT OBX (UCITS ETF) Svanenmärkning OBX Fysisk 0,30% Ja 889 MNOK -
XACT OBX Bear (UCITS ETF) Svanenmärkning OBX Futures-basert 0,80% Ja 344 MNOK -2,0
XACT OBX Bull (UCITS ETF) Svanenmärkning OBX Futures-basert 0,80% Ja 260 MNOK 2,0

Kjøp

En ETF eller børshandlet fond handles akkurat som en aksje, det vil si i antall andeler og via børsen. For å handle ETF:er trenger du derfor en VPS-konto. Man kan også handle med ETF:er i for eksempel kapitalforsikringer, ISK eller IPS.

Er du kunde i Handelsbanken kan du klikke her for å logge inn og handle via din VPS-konto.

Hvis du er kunde hos en annen megler, kan du logge inn og handle akkurat slik du gjør når du handler aksjer. Et tips for å finne våre fond kan være at du søker etter Xact.

Kurslisten - hva består den av?

  • Kjøp - Fondets siste kjøpskurs fra Handelsbanken. Oppdateres hvert tredje minutt.
  • Salg - Fondets siste salgskurs fra Handelsbanken. Oppdateres hvert tredje minutt.
  • iNAV - En fondsandels siste teoretiske verdi fra Handelsbanken. Oppdateres hvert tredje minutt.
  • % dag - Fondets utvikling mellom siste NAV og iNAV beregnet i fondets handelsvaluta. Oppdateres hvert tredje minutt.
  • Volum/Omsatt - Antallet omsatte andeler fra Millistream, oppdateres hvert 15.ende minutt.
  • Siste NAV - Tidligere børsdags andelsverdi i NOK ved børsens slutt.
  • AUM - Fondsverdi vises i millioner NOK alternativt SEK avhengig av handelsvaluta.