Nyheter

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellenes utvikling i løpet av februar, samt modellens valg av eksponering for mars.

Les mer

 

Sektorstrategien

I løpet av februar gikk de utvalgte sektorene dårligere enn markedet. Resultatet for strategien ble +1,96% sammenlignet med Norden 120 som endte på +3,73%. Med andre ord så gikk strategien 1,77% dårligere enn markedet. Bygg og Eiendom var den av våre tre sektorer som gikk best med en avkastning på +6,57%. Dårligst gikk Industri med -2,89%.

 

For mars gjøres det en del forandringer, Industri blir tatt ut og erstattes med Energi. For mars følger altså strategien Legemiddel, Bygg og Eiendom og Energi.

Nyheter

Strategimodellens utvikling

Her følger en oppdatering av strategimodellenes utvikling i løpet av januar, samt modellens valg av eksponering for februar.

Les mer

 

Sektorstrategien

I løpet av januar gikk de utvalgte strategiene bedre enn markedet. Resultatet for strategien ble +5,62% sammenlignet med Norden 120 som sluttet på +5,25%. Med andre ord så gikk strategien 0,37% bedre enn markedet i løpet av januar. Bank var den sektoren av våre tre sektorer som gikk best med en avkastning på 11,6%. Dårligst var industri med +0,2%.

For februar gjøres en del forandringer. Finans og konsum erstattes av legemiddel og materialer. For februar følger altså strategien legemiddel, materialer og industri.

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 01:32, 2021-05-17

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.