Nyheter

Nyheter

Administrerende Direktør intervjuet i SAS-magasinet

I jule- og nyttårsnummeret av SAS-magasinet, bladet som ligger i alle lommer på SAS flyvninger, er Administrerende Direktør i Handelsbanken Fondforvaltning Christian Dahl intervjuet.

Les mer

Nyheter

Høy omsetning i våre ETF'er

Ferske tall fra børsen viser fortsatt veldig høy omsetning i våre norske ETF'er.

Les mer

Omsetningen siden lansering i januar i fjor er nå på hele 130 milliarder, og sist måned var den mest omsatte Handelsbanken ETF'en det 7. mest omsatte verdipapiret på Oslo Børs.

Nyheter

Mangler i selvangivelsen for Børshandlede fond / ETF’er

I forbindelse med utsendelsene av selvangivelsene for 2008 har det blitt oppdaget manglende realisasjonsoppgaver for Børshandlede fond.

Les mer

Skattedirektoratet har ikke tatt med realisasjonsoppgavene i beregningen av skatteoppgjøret.Samtidig har veldig mange av kundene ikke mottatt Realisasjonsoppgave fra VPS for børshandlede fond. Dette innebærer at VPS i disse dager sender ut Realisasjonsoppgaver til alle kunder som realiserte børshandlede fond i 2008. Sammen med realisasjonsoppgaven vil kundene finne et brev som omhandler manglene i selvangivelsen. VPS vil også sende et brev til alle kunder som ikke har realisert i løpet av 2008, der de ber kundene sjekke årsoppgaven mot selvangivelsen. Kundene må selv korrigere selvangivelsen ved hjelp av års-/realisasjonsoppgaven fra VPS, samt levere inn en fysisk kopi av den korrigerte selvangivelsen som vedlegg.

Nyheter

Kan både BULL og BEAR gi en negativ avkastning under samme periode?

Per 30.03.2009 har OBX-indeksen gitt en avkastning på -0,19 %, mens BULL og BEAR har gitt en avkastning på henholdsvis -7,39 % og -13,10 %.

Les mer

Hvordan kan begge fondene falle i verdi samtidig? Plasseringsmandatet til XACT Derivat BULL er å gi en avkastning på ca 2 ganger utviklingen til OBX-indeksen på daglig basis. Denne plasseringsinnretningen er det i utgangspunktet lett å forstå, men det er samtidig lett å glemme hva som skjer neste dag. Nedenfor gir vi en forklaring på hvordan fondet fungerer på lengre sikt enn en dag.

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 03:08, 2021-05-17

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.