Nyheter

Nyheter

XACT NYHETSBREV NOVEMBER 2012

I likhet med aksjehandelen falt også ETF-omsetningen i november.

Les mer

Les mer her

Nyheter

Xacts nordiske sektorer handles med lavere spread

Investeringsbeslutninger basert på underliggende økonomiske trender eller sykluser kan enkelt omsettes med XACTs nordiske sektor-ETF:er. Disse unike fondene muliggjør investeringer i ulike sektorer istedet for å investere i et fåtall aksjer innenfor sektoren, smart og kostnadsfritt.

Les mer

Omsett dine sektorideer med XACTs børshandlede sektorfond

Tror du på en viss sektor men vet ikke hvilket foretak du skal satse på? Eller kanskje du vil spre risikoen over flere foretak innenfor samme sektor? Da er XACTs nordiske sektorfond et bra alternativ for deg som raskt og enkelt vil investere i den eller de nordiske sektorer som du tror på. At fondene er børshandlede gjør at du på sekundet kan forandre din beholdning etter din markedstro. Muligheten til å skape avkastning gjennom å  velge riktig sektor er store. I løpet av 2011 tilhørte legemiddelsforetak de beste foretakene på Stockholmsbörsen. Dette ble reflektert i blant annet XACT Legemiddel som gikk opp med over 10%, samtidig som Stockholmsbørsen (OMXS30GI) gikk tilbake ca 12%.

Hvorfor investere i sektor-ETFer?

Diversifisering: Gjennom å investere i våre sektorfond så får du en bedre risikospredning sammenlignet med om du skulle handle en individuell aksje innenfor en viss sektor. For eksempel så kan du med XACTs sektor ETFer raskt og enkelt investere i hele den nordiske Bygg og Eiendomssektoren i stedet for å kjøpe en eller to aksjer i sektoren.

Finjustere din profil: Gjennom å bygge opp din portefølje på sektorer (eller legge til sektorinvesteringer i din allerede brede basisportefølje) kan du øke eller redusere din eksponering mot visse andeler i markedet ved hjelp av sektorfond. Gjennom et fungerende lånemarked av våre sektorer kan du til og med sikre din langsiktige portefølje mot fall i en viss sektor gjennom å låne fondsandeler og selge dem (shorting).

Fange opp trender og sykluser: Hvis du baserer dine investeringsbeslutninger på underliggende trender eller sykluser i økonomien så kan det være lettere å fange den trenden med sektorfond enn å behøve å velge ut de spesifike aksjene som kommer til å dra mest fordel av den trenden. Det kan selvsagt være veldig vanskeli å vite hvor i en viss syklus man befinner seg men nedenfor vises et eksempel på hvordan Sam Stowall har delt inn sektorer mot hvor i syklusene man befinner seg.

sector1.png

Nyheter

XACT NYHETSBREV APRIL 2011

I april endte omsetingen på 16,5 milliarder SEK i det nordiske ETFmarkedet.

Les mer

Det var betydelig lavere enn forrige måned da omsetningen var 28,3 milliarder SEK. Les brevet her.

Nyheter

XACT NYHETSBREV SEPTEMBER 2012

Omsetningen økte til 13,899 MNOK i september fra 12,468 MNOK i august.

Les mer

Les mer her

Nyheter

XACT NYHETSBREV SEPTEMBER 2011

Det var fortsatt høy omsetning for det nordiske ETF-markedet i september. Totalt ble det omsatt ETF'er for 42,4 milliarder SEK.

Les mer

Les mer her.

Les inn flere nyheter

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 02:58, 2021-05-17

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.