Nyheter

Nyheter

Innløsningsverdier for fond som er strøket fra notering

De endelige andelsverdiene (NAV) for fond som er stryket fra notering er nå fastsatt. Beløpet blir utbetalt i NOK som beskrevet i listen under.

Les mer
Fond Andelsverdi
XACT Norden 120 123,14
XACT Bygg og Eiendom 139,55
XACT Energi 141,10
XACT Finans 145,43
XACT Industri 107,67
XACT Konsum 109,72
XACT Legemiddel 172,65
XACT Materialer 100,05
XACT Oil Service 110,60

Nyheter

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV XACT's Luxembourg-registrerte ETFer er utstedt av SHB SICAV.

Les mer

Aksjonærer har rett (men ikke plikt) til å delta på møtet, selv, eller ved fullmektig. Ytterligere informasjon kan fåes fra XACT.

For å lese hele innkallelsen til EGM les her.

Nyheter

Børshandlede fond strykes fra notering

Styret for SHB SICAV har besluttet å stryke følgende børshandlede fond onsdag den 4. juni* 2014:

Les mer
Fond ISIN
XACT Norden 120 LU0530353027
XACT Finans LU0530353290
XACT Materialer LU0530353969
XACT Bygg oj Eiendom LU0530353456
XACT Energi LU0530353373
XACT Konsum LU0530353613
XACT Legemiddel LU0530353704
XACT Industri LU0530353886
XACT Oil Service LU0554583590

Onsdag den 4. juni* 2014 er siste dag for å selge fondsandeler i nevnte fond på børsenSalg gjennomføres på vanlig måte; gjennom din nettmegler, megler eller ditt bankkontor. Dette salget vil som vanlig medføre kurtasje. Salgsbeløpet utbetales som vanlig tre bankdager etter gjennomført handel til den bankkontoen som er knyttet til din VPS-konto.Fondets investeringer vil bli solgt omkring den 9. juni 2014. Dersom du ikke selger dine fondsandeler senest onsdag den 4. juni* vil disse bli innløst rundt den 18. juni 2014. Beløpet blir utbetalt til den bankkontoen som er knyttet til din VPS-konto.

Hvis du har spørsmål vedrørende nedleggingen vennligst kontakt oss på telefon +46 8 – 701 40 00.

*Med forbehold om at tidsplanen for stryking fra notering godkjennes av Oslo Børs.

Nyheter

Melding til andelseierne i SHB SICAV

Komplettering av fondsnavn

Les mer

I tråd med ESMAs retningslinger har styret i SHB SICAV besluttet å komplettere fondsnavnene for de fond som er utstedt under SHB SICAV med "UCITS ETF"

Les mer her

Nyheter

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV

Innkalling til aksjonærer i SHB SICAV XACT's Luxembourg-registrerte ETFer er utstedt av SHB SICAV.

Les mer

Aksjonærer har rett (men ikke plikt) til å delta på møtet, selv, eller ved fullmektig. Ytterligere informasjon kan fåes fra XACT.

For å lese hele innkallelsen til AGM les her.

Les inn flere nyheter

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 03:18, 2021-05-17

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.