XACT OBX (UCITS ETF)

Indeks OBX
Fondstype Aktiefond
Replikering Fysisk
AUM 889 MNOK
Kortnavn XACT OBX
Forvaltningsavgift 0,30 %
Børsnotering Oslo Börs
Gearing -

Sammenlign med

I dag 0,59 %
I år 17,06 %
I dag 1,29 %
I år 33,89 %
I dag -1,29 %
I år -29,67 %
Utvikling
Utvikling Fond¹ Indeks² Gjennomsn. avk. Fond¹ Indeks²
31.12.2019 13,73 14,06 2 år 6,25 6,55
2018 -0,74 -0,46 3 år 10,61 10,93
2017 19,87 20,24 5 år 9,66 10
2016 14,17 14,61 10 år 9,13 9,53
2015 2,65 2,92

¹ Beregnet av fondets månedlige sluttkurs


XACT OBX passer deg som vil investere i de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs. Dette er et børshandlet fond som kopierer indeksen OBX.

Handelsinformasjon
Bloomberg XACTOBX NO EQUITY
Kortnavn XACT OBX
Reuters
ISIN SE0009723026
Børs Oslo Börs
Avgift
Forvaltningsavgift 0,30%
Årlig avgift 0,30%

Forvaltningsavgift: belastes verdipapirfondet på daglig basis og overføres til forvaltningsselskapet. Det beregnes i % av forvaltet kapital.

Årlig avgift: summen av forvaltningsgodtgjørelse og andre kostnader, men eksklusive transaksjonskostnader som er belastet fondet i løpet av året. Uttrykkes i % av fondets gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil b.l.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt konstnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Utvikling
Utvikling Fond¹ Indeks² Gjennomsn. avk. Fond¹ Indeks²
31.12.2019 13,73 14,06 2 år 6,25 6,55
2018 -0,74 -0,46 3 år 10,61 10,93
2017 19,87 20,24 5 år 9,66 10
2016 14,17 14,61 10 år 9,13 9,53
2015 2,65 2,92

¹ Beregnet av fondets månedlige sluttkurs

Risikoindikator (3 år) 31.12.2019
Total risiko 10,50%
Total risiko i Indeks 10,51%
Aktiv risiko 0,03%
Information Ratio -11,07
Sharpe Ratio 1,11
Sharpe Ratio indeks 1,14

Fakta om fondet
Forvaltes av Christian Sopov
Registreringsland Norge
Hovedkategori Aktiefond
Underkategori Norge
Fondets startdato 15.09.2017
Forvaltningskapital 889 MNOK
Valutasort NOK
Basis valuta NOK
UCITS Ja
ISIN SE0009723026
Kortnavn XACT OBX
Fakta om forvaltningsselskapet
Forvaltningsselskap Xact Kapitalförvaltning AB
Konsesjon til verdipapirfondsforvaltning 01.01.2016
Depotmottaker J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondselskapets hovedkontor Norge
Tilsyndsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klageansvarlig Eva Rångevall

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 18:20, 2021-08-04

Kjøp

En ETF eller børshandlet fond handles akkurat som en aksje, det vil si i antall andeler og via børsen. For å handle ETF:er trenger du derfor en VPS-konto. Man kan også handle med ETF:er i for eksempel kapitalforsikringer, ISK eller IPS.

Er du kunde i Handelsbanken kan du klikke her for å logge inn og handle via din VPS-konto.

Hvis du er kunde hos en annen megler, kan du logge inn og handle akkurat slik du gjør når du handler aksjer. Et tips for å finne våre fond kan være at du søker etter Xact.

Utviklingen av hvert produkt på denne siden beregnes fra NAV ved siste stenging til dagens nyeste NAV (intradag NAV).

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.