XACT OBX Bull (UCITS ETF)

Indeks OBX
Fondstype Gearing
Replikering Futures-basert
AUM 260 MNOK
Kortnavn OBXEXDBULL
Forvaltningsavgift 0,80 %
Børsnotering Oslo Börs
Gearing 2,0

Sammenlign med

I dag 0,59 %
I år 17,06 %
I dag 1,29 %
I år 33,89 %
I dag -1,29 %
I år -29,67 %
Utvikling
Utvikling Fond¹ Indeks² Gjennomsn. avk. Fond¹ Indeks²
31.12.2019 23,93 14,06 2 år 8,45 6,55
2018 -5,1 -0,46 3 år 17,67 10,93
2017 38,53 20,24 5 år 14,64 10
2016 21,97 14,61 10 år 12,13 9,53
2015 -0,38 2,92

¹ Beregnet av fondets månedlige sluttkurs


Fond med gearing/brekkstang effekt. XACT OBX BULL (UCITS ETF) gir en avkastning cirka to ganger så mye som forandringen i OBX-indeksen på daglig basis. Dette innebærer at når OBX stiger med 1% en børsdag, stiger XACT OBX BULL (UCITS ETF) med cirka 2%. Denne målsetningen utgjør ingen garanti fra fondets eller fondsselskapets side for at en gitt avkastning vil bli oppnådd. Fondet er notert i NOK. Fondet er en ETF (”Exchange Traded Fund”) som handles via Oslo Børs som en aksje. Fondet er tilgjengelig for alle som har VPS-konto og en meglerforbindelse. Prissettingen av fondsandelene skjer på børsen av markedets aktører, uavhengig av fondsselskapet. Fondsselskapet rapporterer fondets NAV og underliggende beholdning via sin webside før en kl 9 alle dager børsen er åpen. Det er ingen tegnings- eller innløsningsavgifter ved børshandel, men du betaler kurtasje til din megler. Fondet plaserer i likvide midler og OBX futures (terminer), motsvarende cirka 200% av fondets verdi. Fondens kortnavn er OBXEXDBULL.

Sammensetning av Xacts gearede fond

Xacts gearede fond skaper sin eksponering og gearing ved hjelp av terminer. XACT OBX Bull (UCITS ETF) følger OBX-indeksen, som består av de 25 støre og mest omsatte selskapene på Oslo Børs. For å se fondets sammensetning av terminer og kasse, klikk på linken "MM-filer" nederst til høyre.

Handelsinformasjon
Bloomberg XACTBULL NO EQUITY
Kortnavn OBXEXDBULL
Reuters
ISIN SE0009723034
Børs Oslo Börs
Avgift
Forvaltningsavgift 0,80%
Årlig avgift 0,80%

Forvaltningsavgift: belastes verdipapirfondet på daglig basis og overføres til forvaltningsselskapet. Det beregnes i % av forvaltet kapital.

Årlig avgift: summen av forvaltningsgodtgjørelse og andre kostnader, men eksklusive transaksjonskostnader som er belastet fondet i løpet av året. Uttrykkes i % av fondets gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil b.l.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt konstnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Utvikling
Utvikling Fond¹ Indeks² Gjennomsn. avk. Fond¹ Indeks²
31.12.2019 23,93 14,06 2 år 8,45 6,55
2018 -5,1 -0,46 3 år 17,67 10,93
2017 38,53 20,24 5 år 14,64 10
2016 21,97 14,61 10 år 12,13 9,53
2015 -0,38 2,92

¹ Beregnet av fondets månedlige sluttkurs

Risikoindikator (3 år) 31.12.2019
Total risiko 20,65%
Total risiko i Indeks 10,51%
Aktiv risiko 10,14%
Information Ratio 0,66
Sharpe Ratio 0,91
Sharpe Ratio indeks 1,14

Fakta om fondet
Forvaltes av Stefan Hagman
Registreringsland Norge
Hovedkategori Gearing
Underkategori Norge
Fondets startdato 15.09.2017
Forvaltningskapital 260 MNOK
Valutasort NOK
Basis valuta NOK
UCITS Ja
ISIN SE0009723034
Kortnavn OBXEXDBULL
Fakta om forvaltningsselskapet
Forvaltningsselskap Xact Kapitalförvaltning AB
Konsesjon til verdipapirfondsforvaltning 01.01.2016
Depotmottaker J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Stockholm Bankfilial
Fondselskapets hovedkontor Norge
Tilsyndsmyndighet Finansinspektionen
Revisor Ernst & Young AB
Klageansvarlig Eva Rångevall

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 17:46, 2021-08-04

Kjøp

En ETF eller børshandlet fond handles akkurat som en aksje, det vil si i antall andeler og via børsen. For å handle ETF:er trenger du derfor en VPS-konto. Man kan også handle med ETF:er i for eksempel kapitalforsikringer, ISK eller IPS.

Er du kunde i Handelsbanken kan du klikke her for å logge inn og handle via din VPS-konto.

Hvis du er kunde hos en annen megler, kan du logge inn og handle akkurat slik du gjør når du handler aksjer. Et tips for å finne våre fond kan være at du søker etter Xact.

Utviklingen av hvert produkt på denne siden beregnes fra NAV ved siste stenging til dagens nyeste NAV (intradag NAV).

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.