Avkastningskalkulator

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil b.l.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt konstnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Välj hävstång:

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Avkastning från start
Index Bull Bear
3 % 4 % 3 %
Dag Daglig Indeks-avk. (%) Daglig Bull-avk. (%) Daglig Bear-avk. (%) Indeks Bull Bear Indeks-res (%) Bull-res. (%) Bear-res. (%) Netto res. Bull+Bear
0 100 100 100
1 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
2 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
3 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
4 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
5 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
6 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0
7 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0

Børskurser i dag

- -
- -
- -
- -

Valutakurser

- (-) -
- (-) -
  • i Kilde: Millistream
  • Oppdatert Oppdatert 16:31, 2021-08-04

Kildedata

Informasjon til "BØRSKURSER I DAG" og "VALUTAKURSER" er forsinket 15 minutter og kommer fra Millistream. Xact tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen.